Les regelement

Regelement
Lesreglement Experience Padel
1. Om je in te schrijven voor lessen of een cursus moet je lid zijn van
de vereniging tenzij het om een proefles gaat.
2. Experience padel maakt een onderscheid tussen jeugd en
volwassenen. Jeugdleden zijn degenen die per 1 januari van het
betreffende lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.
Inschrijven voor een les na 18.30 uur is niet mogelijk voor
jeugdleden.
3. Inschrijven voor lessen kan door aanmelding via de website van
Experience Padel.
4. Een lesuur bestaat uit 60 minuten waarvan minimaal 50 minuten
begeleid zijn, de overige 10 minuten kan de trainer gebruiken voor
andere zaken als een noodzakelijke korte pauze, telefoontjes of
het te woord te staan van bijvoorbeeld ouders.
5. De indeling van de lessen wordt bepaald door Experience Padel.
Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met eventuele
wensen.
6. Er wordt geprobeerd zoveel als mogelijk homogene groepen
samen te stellen
7. De lessen vinden plaats bij voldoende deelname. Indien dit niet
mogelijk is behoudt Experience Padel het recht om de lessen te
annuleren, verkorten of de prijs aan te passen.
8. Lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en
beschikbaarheid van de leraar.
9. Uiterlijk 1 week voor aanvang van een cursus ontvangt de leerling
een bericht met daarin de dag en het tijdstip van de les via e-mail
of whatsapp. Heeft u 1 week van te voren nog niets vernomen
stuur dan een e-mail naar info@experiencepadel.nl
10. In principe wordt er geen les gegeven op officiële feestdagen
en tijdens de door het rijk vastgestelde basisschoolvakanties (regio
midden). Lessen die op officiële feestdagen vallen worden
ingehaald zodat de aangegeven reeks lessen alsnog gehaald kan
worden.
11. De leraar beoordeelt of een les wel of geen doorgang kan
vinden en houdt u daarvan op de hoogte. Bij twijfel neem dan altijd
contact op met de leraar.
12. Maximaal 2 lessen per blok die door weersomstandigheden
niet konden aanvangen, worden ingehaald. Hierbij geldt dat de
eerste les die uitvalt voor rekening van de leerling is, de tweede
voor Experience Padel, de derde voor de leerling etc..

13. Eénmaal aangevangen lessen die door
weersomstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet
ingehaald.
14. Lessen die uitvallen door ziekte van de leraar worden
waargenomen door een vervanger of worden ingehaald.
15. Bij afwezigheid van de leraar bestaat altijd de mogelijkheid
dat hij wordt vervangen door een andere leraar.
16. Afmelden door een leerling voor een les dient tijdig te
gebeuren bij de leraar via een bericht verstuurd met whatsapp.
17. Gemiste groepslessen kunnen niet worden ingehaald.
Gemiste privélessen worden alleen in overleg ingehaald.
18. Voor de betaling van de verschuldigde lesgelden ontvangt u
een factuur met betaallink via uw opgegeven e-mailadres. Betaling
hiervan dient uiterlijk 8 dagen na aanvang van een blok te zijn
voldaan. U bent een betaalverplichting aangegaan vanaf het
moment dat Experience Padel u een bevestiging stuurt van de les
met dag en tijd.
19. Wanneer de factuur niet tijdig wordt voldaan volgt een
herinnering met een betalingstermijn van 5 dagen. Daarna wordt
de factuur direct uit handen gegeven aan een incassobureau. In de
tussentijd heeft Experience Padel het recht om een leerling de
toegang tot een les te ontzeggen.
20. Bij tussentijdse beëindiging door de leerling/wettelijke
vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd ook in het
geval van ziekte, blessure, verhuizing etc.
21. Het volgen van les is op eigen risico. Experience Padel en de
daaraan verbonden leraren zijn in geen enkel geval
verantwoordelijk/aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen,
blessures of daaruit voorvloeiende schade, alsmede diefstal of
beschadiging aan goederen tijdens de lessen van Experience
Padel.